Umění darovat

“Dávat znamená dostávat.”

František z Assisi

V naší době, stejně jako před tisíci lety, bylo známo, že pokud zasadíme víno, sklidíme víno. Stejně tak, jestliže zasejeme rajčata, sklidíme rajčata. Pokud zasadíme rajčata, ať už se budeme jakkoliv snažit sklidit víno, sklidíme zase rajčata.

 

To samé platí pro dobré a špatné skutky, emoce a myšlenky. Pokud zasejete milující laskavost, sklidíte milující laskavost. Pokud zasejete nenávist, také sklidíte nenávist.

Popis tohoto zákona se nachází ve starodávných spisech většiny náboženství a iniciačních škol. V sanskrtu je toto pravidlo definováno jako zákon karmy, také známý jako zákon příčiny a následku. Křesťané ho nazývají Zlatým pravidlem: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. 

V naší současné společnosti jsou měnou peníze a abychom dostali víno, již není třeba ho sázet. Místo toho jdeme s našimi penězi za prodejcem ovoce a víno si od něj koupíme. 


Ale odkud peníze pochází? Jakými zákony jsou peníze řízeny?


Podle učení Mistra Choa Kok Sui (MCKS), zakladatele pránického léčení a arhatické jógy, se peníze rovněž řídí zákonem karmy (příčiny a následku). Peníze jsou totiž v našem světě pouze jinou formou energie. Tedy, pokud chcete sklízet peníze, měli byste je nejprve zasít nebo darovat něco místo peněz (věci, oblečení apod.) či nabídnout svou službu.  


Většina z nás pracuje za účelem vydělání peněz, kterými si zajistíme vše, co potřebujeme a co chceme. A stejně jako s energií, jeden z nejzdravějších způsobů, jak získat peníze, je znát a aplikovat umění darovat. 


“Dávat znamená dostávat”, řekl František z Assisi. Umění darovat peníze je rovněž zmiňováno ve starodávných spisech a iniciačních textech, kde nám říkají o desátku. 

 Darovat je umění. Je velmi důležité rozlišovat, kdo od nás dostává peníze a to, jakým způsobem budou tyto peníze použity. MCKS říká, že umění darovat jde ruku v ruce se zákonem karmy.

 

Stejně, jako když zaplatíme zubaři za odvedenou práci a ne jinému zubaři jen proto, že je chudší, je při darování důležité brát v úvahu lidi a instituce, které nám pomáhají a obohacují nás, činí náš život šťastnějším a láskyplným. 

 

Pokud budeme postupovat podle učení MCKS, uvidíme, že zde existuje logická a rovnovážná posloupnost. Pokud se podíváme na umění darovat z hlediska karmického zákona, potom prvními lidmi, vůči kterým máme povinnost daru, jsou naši rodiče. To oni nás přivedli na svět a dali nám toto úžasné fyzické tělo, které nám umožňuje prožívat tento lidský život. Pokud vaši rodiče již nežijí nebo je díky různým okolnostem neznáte, nic se neděje. Můžete také obdarovat adoptivní rodiče, zákonné opatrovníky a/nebo osoby, které vám pomohli mít kvalitní a smysluplný život. 

Poté musíme uvážit instituce, které nám umožňují zvyšovat vědomí o duchovním světě a pečují o náš duchovní a osobní rozvoj. Pro studenty pránického léčení a arhatické jógy to bude instituce zaštiťující tato učení, do které přispějí, pokud se tak rozhodnou. 

 

Po rodičích (nebo opatrovnících), kteří nám dali fyzickou sféru a institucích, které nám pomáhají v duchovním rozvoji, budeme uvažovat o všech lidech, kteří z našeho života dělají laskavou, jednoduchou a radostnou zkušenost. Jsou to lidé, kteří tu pro nás vždy jsou.

Po těchto lidech následují nevládní organizace a organizace pro humanitární pomoc.

 

V rámci umění darovat musíme dohlížet na způsob použití našich peněz a kontrolovat, zda peníze dorazily tam, kam jsme to zamýšleli. To je naše zodpovědnost – nikdy nedarovat peníze bez toho, aniž bychom věděli, jak budou utraceny.  

 

Pokaždé, když darujeme, vytváříme energetický pohyb a zároveň tvoříme pozitivní karmu. Část této energie se k nám vrátí a jak říká zákon příčiny a následku, všechny naše skutky se vrátí zpět s mnohanásobným efektem. Pokud je tomu tak, ať se nám tato energie vrátí ve prospěch našich potřeb. Pamatujme, že energie následuje myšlenku.

 

Tato teorie může znít trochu zvláštně a možná se vám dokonce nelíbí. Může vám ale také umožnit porozumět věcem, které jste slyšeli a možná, že si ji oblíbíte. 

Moje rada je, abyste to zkusili a uvidíte, že nebudete schopni přestat s dary, protože váš příjem bude neustále růst. 

Autor: Marta Puig

Překlad: Monika Kovářová

Převzato se souhlasem z pranaworld.net