Jóga pro mozek

Vědecký průlom přesvědčivě prokázal, že lidský mozek může vyvolat vznik nových mozkových buněk a rozmnožit nové neurony, aby se sám regeneroval a opravoval poničené obvody způsobené opětovným poškozením nebo onemocněním.

Jóga pro mozek je starodávné jógové cvičení, které se znovu objevilo po rozsáhlém výzkumu a validaci MCKS. Cvičení je určeno k aktivaci a posilování mozkových buněk. Jóga pro skvělý mozek je jednoduchá, ale výkonná technika, která se používá k podpoření a udržení zdravého mozku, aby se zvýšila jeho schopnost udržet a zpracovávat informace.

Některé z přínosů semináře Jóga pro mozek:

  • Lékaři a terapeuti používají tuto techniku ke zlepšení zdraví svých pacientů
  • Tato technika zlepšuje paměť a důvtip a je s velkým úspěchem aplikována na žáka a studenty, aby se lépe soustředili a dosahovali ve studiu lepších výsledků
  • Lidé se neurologickými nebo jinými poruchami mozku často pozorují výrazné zlepšení svého stavu při pravidelném provádění jógy pro skvělý mozek
  • Podle svědectví rodičů dětí se zvláštními potřebami, jako je autismus, zpoždění v řeči, dyslexie, Downův syndrom, se ze zdá, že by tato technika mohla být úspěšně použita i ve větším měřítku
  • Využije všechny části mozku, poskytuje vnitřní klid a bystrost, aktivuje hypofýzu a epifýzu
  •  Praktikování jógy pro skvělý mozek snižuje stres, umožňuje přirozenou relaxaci (tato technika může být použita v každém prostředí během krátké chvilky)
  • Do určité míry pročišťuje energetické tělo (auru) a energetická centra (čakry), aby fungovaly lépe a efektivněji, a tak přispívá k dobrému fyzickému i psychickému zdraví