Co je léčení pránou?

Prána je životní energie, která udržuje tělo naživu a při dobrém zdraví. Tím, že se vyšle tato energie k pacientovi, dojde k „zázračnému" uzdravení.

MCKS

Pranic Healing® (léčení pránou) je starodávný způsob energetické medicíny vysoce vypracovaný a testovaný do moderního systému, který používá pránu, vitální energii, k vyrovnání, harmonizování a přeměně tělesného energetického pole. Je založeno na principu spojitosti mezi fyzickým tělem a energetickým polem. Onemocnění se nejdříve projeví jako energetická porucha v energetickém těle před tím, než se projeví jako problém ve fyzickém těle. Systematickým ošetřením energetických center (čaker) a energetického těla (aury) se vytvoří nová forma, která podporuje a urychluje přirozenou schopnost těla se uzdravit

Pranic Healing je jednoduchý ale účinný systém bezdotykového energetického léčení, který se každý může naučit. Všechny semináře jsou zážitkové, systematické, odstupňované a velmi efektivní. Mistr Choa Kok Sui vyvinul pránické léčení jako ucelenou koncepci energie nejen pro péči o zdraví, ale i ke zlepšení kvality našeho každodenního života v mnoha aspektech (fyzické i psychické zdraví, mezilidské vztahy, prosperita, duchovní rozvoj). 

Všechny semináře jsou standardizované po celém světě a navrženy tak, aby poskytly člověku ucelené vzdělání v energetickém léčení a ostatních esoterických nauk.